Nalazite se ovde: CPRD KNJIGE Pomozite detetu da razume svoja osećanja

Centar za podsticanje razvoja deteta

Kurs porodične edukacije

Šta je Porodična Edukacija?   Porodična Edukacija proučava razvoj deteta i podučava roditelje/porodice o razvojnim karakteristikama i promenama koje prate dete tokom odrastanja. PO...

Škola emocionalnih veština

Škola emocionalnih veština za decu od 5 do 10 godina. Ciljevi su nam da:  - osnažimo samopouzdanje deteta - poboljšamo školski uspeh - naučimo dete kako da reši konflikt sa v...

Kurs jačanja EQ

U okviru CPRD-a se sa decom sprovode aktivnosti u kojima se razvijaju njihove emocionalne kompetencije sa ciljem da se osnaži EQ deteta. Šta to znači? Dete može realizovati svoje ra...

Akreditovani seminari

 Uticaj vaspitanja na razvoj emocionalnih kompetenci Dete može realizovati svoje razvojne potencijale kada zna kako da uspešno održava svoju pažnju i upravlja osećanjima besa, stida ...

Porodična edukacija u praksi

PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa ...

Program za roditelje

"Program za roditelje" kao poseban program u okviru Porodične Edukacije                  organizuje se (po ...

 • Kurs porodične edukacije

 • Škola emocionalnih veština

 • Kurs jačanja EQ

 • Akreditovani seminari

 • Porodična edukacija u praksi

 • Program za roditelje

Pomozite detetu da upravlja svojim osećanjima

pomozite detetu_3D

Materijal se prodaje isključivo uz seminar pod nazivom Uticaj vaspitanja na razvoj emocionalnih komptenci (pogledati u seminare)


Ovaj priručnik je napisan sa namerom da čitaocima približi pojmovno značenje emocionalne kompetencije i ukaže na njene pedagoške implikacije. Sastoji se iz dva dela.

Prvi deo se bavi prikazom naučnih istraživanja koja su sprovedena u domenu proučavanja emocija, sa naglaskom na njihove praktične rezultate. U drugom delu priručnika su, na temelju tih rezultata, osmišljene pedagoške intervencije koje mogu koristiti stručnim licima za rad sa decom od 5 do 10 godina. Priručnik je koncipiran sa idejom da prikaže kako se ishodi naučnih otkrića rezimiranih u prvom, teorijskom delu, mogu primeniti u svakodnevnnom radu sa decom.

Praktični deo priručnika se sastoji iz radnih listova i karti na kojima su ilustrovana osećanja. U njemu su data verbalna, fizička i kreativna uputstva za roditelje, vaspitače/učitelje, psihologe i pedagoge, koja mogu pomoći detetu da prepozna, prihvati i razume svoja osećanja, i nauči kako da se sa njima izbori.

Opšti cilj emocionalnog podučavanja može se svesti na podsticanje deteta:

 • da razmišlja o svojim osećanjima,
 • da ih povezuje sa svojim ponašanjima, i
 • da zna načine na koje može da upravlja svojim osećanjima.

Specifični cilj bi se sveo na podučavanje deteta veštinama copinga, odn. strategijama prevladavanja, koje su od posebnog značaja kada su deca:

 • u sukobu,
 • nestrpljiva,
 • frustrirana.

Edukativne igre koje su predložene u kartama i aktivnosti zadate u radnim listovima, dete treba da radi uz nadzor i pomoć odraslih, bez obzira da li to čini u vrtiću, školi ili porodici.
Sve aktivnosti su, iz praktičnih razloga, napisane u muškom rodu. U direktnom radu sa decom, prilagodite ih polu deteta sa kojim radite.
Korist od ovih radnih listova je veća kada se navedene tehnike u njima što češće ponavljaju. Nekoliko ponavljanja verovatno neće implicirati značajnije promene u ponašanju dece, ali ukoliko se čitanja ponavljaju, dete će vremenom uspeti da informacije koje prima putem čitanja, prenese i u stvarni život.

  dete 800

 

 

O AUTORU

oautoruPoreklo mojih ranih razmišljanja o odgovornosti roditeljstva i vaspitanja dece potiče sa poslednje godine studija psihologije, a prve, ozbiljnije korake počela sam praviti pre 18 godina, kada sam otvorila  vrtić za decu. Od tada, razvojna

Opširnije

KNJIGE

sve-sivo2

Aleksandra Jovanović Magyar je autor više knjiga koje se bave dečjom psihologijom, psihologijom odrastanja i odnosa roditelja i dece. Knjige "Zašto to radiš", “Zamke vaspitanja”, “Kako da zaustavite nepoželjna ponašanja kod dece”,

Opširnije

CENTAR

 

Centar za Podsticanje Razvoja Deteta (CPRD) je osnovan januara 2007. sa ciljem da pruži psihološku podršku razvoju dece, mladih i odraslih.

Uloga CPRD-a je da razvija kompetencije svih lica koja se bave decom i prate njihovo

Opširnije

KURSEVI

centar
PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa decom i roditeljima. Porodična Edukacija se sprovodi

Opširnije