Nalazite se ovde: CPRD Akreditovani seminari

Centar za podsticanje razvoja deteta

Kurs porodične edukacije

Šta je Porodična Edukacija?   Porodična Edukacija proučava razvoj deteta i podučava roditelje/porodice o razvojnim karakteristikama i promenama koje prate dete tokom odrastanja. PO...

Škola emocionalnih veština

Škola emocionalnih veština za decu od 5 do 10 godina. Ciljevi su nam da:  - osnažimo samopouzdanje deteta - poboljšamo školski uspeh - naučimo dete kako da reši konflikt sa v...

Kurs jačanja EQ

U okviru CPRD-a se sa decom sprovode aktivnosti u kojima se razvijaju njihove emocionalne kompetencije sa ciljem da se osnaži EQ deteta. Šta to znači? Dete može realizovati svoje ra...

Akreditovani seminari

 Uticaj vaspitanja na razvoj emocionalnih kompetenci Dete može realizovati svoje razvojne potencijale kada zna kako da uspešno održava svoju pažnju i upravlja osećanjima besa, stida ...

Porodična edukacija u praksi

PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa ...

Program za roditelje

"Program za roditelje" kao poseban program u okviru Porodične Edukacije                  organizuje se (po ...

 • Kurs porodične edukacije

 • Škola emocionalnih veština

 • Kurs jačanja EQ

 • Akreditovani seminari

 • Porodična edukacija u praksi

 • Program za roditelje

Akreditovani seminari

 Uticaj vaspitanja na razvoj emocionalnih kompetenci

Dete može realizovati svoje razvojne potencijale kada zna kako da uspešno održava svoju pažnju i upravlja osećanjima besa, stida i straha koji su svojstveni za njegov kalendarski uzrast. Struktura seminara ”Uticaj vaspitanja na razvoj emocionalnih kompetenci” dizajnirana je tako da vaspitacima olakša realizaciju ovog važnog zadatka.
Seminar je akreditovan - broj 568 u Katalogu za 2015/16 godinu.

Sastoji iz dva dela:
Prvi deo se bavi prikazom teorijskih modela i naučnih istraživanja koja su sprovedena u domenu proučavanja emocija, sa naglaskom na njihove praktične rezultate. Tako je na primer pokazano da temperament značajno utiče na razvoj socioemocionalnih kompetenci dece. Thomas i Chess-ova (1977) su u svom dvadeset godina dugom istraživanju izdvojili sledećih 9 osobina koje čine temperament: aktivnost, ritmičnost, adaptabilnost, pristup novim stvarima, raspoloženje, pažnju, prag tolerancije i intenzitet emocionalnih reakcija. Kombinacijom ovih pojedinačnih aspekata, autori sugerišu da se dečji temeprament može grubo klasifikovati na „težak” i „lak”. Za decu sa „tekim” temperamentom su svojstvene tendencije ka turobnom raspoloženju, visok nivo aktivnosti, slaba pažnja, neujednačen ritam aktivnosti (spavanja, ishrane), snižena adaptabilnost i intenzivne emocionalne reakcije, dok je za decu sa “lakim” temperamentom karakteristična niska aktivnost, brzo prilagođavanje novim situacijama, čvrsta pažnja, predvidiv ritam aktivnosti, slabiji intenzitet emocionalnih reakcija i pozitivno raspoloženje.

Na seminaru “Uticaj vaspitanja na razvoj emocionalnih kompetencija” pažnja se posvećuje utvrđivanju tipa temperamenta deteta i vaspitnom stilu od kog se polazi u komunikaciji sa detetom. Zašto je ovo važno?


Zato što deca sa određenim tipom temperamenta odbijaju da private neke načine prevladavanja snažnih osećanja koja im se sugerišu od strane odraslih. Ne prihvatanje sugestije može da izazove nepoželjnu reakciju odraslih koja opet može da produži period neprilagođavanja deteta u vidu ispoljavanja tikova, neprijatnih osećanja, noćnog mokrenja, mucanja…


U drugom delu seminara se primenjuju konkretne pedagoške intervencije koje mogu koristiti stručnim licima za rad sa decom od 3,5 do 10 godina. Seminar je ispraćen praktičnim primerima i radnim materijalom u vidu kartica na kom su ilustrovana osećanja. Na kartama osećanja data su verbalna, fizička i kreativna uputstva za vaspitače/učitelje, psihologe/pedagoge, koja mogu pomoći detetu da prepozna, prihvati i razume svoja osećanja, i nauči kako da se sa njima izbori.

 

Jedan od ciljeva seminara je da se deca poduče načinima na koje mogu da prevladaju svoja snažna osećanja kada su:

 

1. u sukobu,
2. nestrpljiva,
3. frustrirana.

 

Neke od dobiti koju učesnici imaju od seminara:

 

 • prevencija nepoželjnih ponašanja kod dece (ispadi besa, durenje, histerični napadi…),
 • smanjenje ispoljavanja tikova kod dece na ranom uzrastu i redukcija noćnog mokrenja,
 • osnaživanje dece koja se nađu u poziciji žrtve u vršnjačkom nasilju.

Edukativne igre koje su predložene u kartama, dete radi uz nadzor i pomoć odraslih. Ukoliko ste zaintersovani za edukaciju, obratite nam se: pozivom na broj 063 77 30 417 ili putem maila: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 


 

Seminar "Interakcija za dete"

(u katalogu Ministarstva Prosvete 2011/2012 pod brojem 737)

seminar2„Interakcija za Dete“ je primarno-preventivni program, čiji se sadržaj obrađuje u nekoliko nivoa, sa ciljem da u prospektivi učesnicima seminara omogući da:

 • bolje razumeju sebe i svoje postupke
 • nauče nove načine kojima će detetu olakšati da prođe kroz kritične razvojne periode tokom odrastanja
 • pomognu detetu da formira zdravu sliku sebe i razvija samodisciplinu, odgovornost i samopoštovanje
 • praktično primenjuju teorijska znanja sa seminara u svom praktičnom radu i svakodnevnom životu
 • оvladaju veštinama kojima se neželjena detetova ponašanja, poput: agresivnosti, hiperaktivnosti, neposlušnosti, nemarnosti, kratke pažnje, zamenjuju poželjnim oblicima ponašanja
 • da se sa programom na posredan način upoznaju i roditelji (putem crteža, ilustracija, tekstova i grafikona) čime se u perspektivi osnažuju funkcije porodice i unapređuje saradnja između ustanove i porodice

seminar4Seminar se nudi kao tematska celina koja se raspoređuje po dogovoru, u dva dana. Ukupno trajanje seminara je 16 sati. Tokom programa učesnici su u prilici da kombinuju teorijski materijal sa vežbama, demonstracijama i primerima iz prakse. Nakon obuke učesnici dobijaju Sertifikat za pohađanje seminara.
 Program je namenjen svim stručnim osobama zaposlenim u predškolskim ustanovama.  Svako izvođenje seminara se anketira i ocenjuje od strane učesnika, sa namerom da se isprati praktična korist od ovog programa.
 Program je dobio akreditaciju od strane Ministarstva prosvete Srbije za školsku 2011/12. godinu.

Drugi su rekli o seminaru:

Program sa pravom nosi naziv posebnog edukativnog programa, jer je u njemu ponuđeno nešto sasvim novo.
učesnici PU iz Odžaka

»Interakcija za Dete« je vrlo poučan i zanimljiv seminar koji toplo preporučujemo svim kolegama koji rade sa decom i roditeljima. Aleksandra je izvanredna, pristupačna, stručna. Jasno i slikovito izlaže teoriju uz koju nudi nova rešenja, savete i veštine koji omogućuju da na drugačiji način priđemo problemima sa kojima se u praksi svakodnevno susrećemo«.
Psiholog i vaspitači PU u Zrenjaninu

Pozitivni efekti novog materijala koji smo usvojili na seminaru „Interakcija za Dete“ brzo se uočavaju u svakodnevnoj praksi.
učesnici PU iz Bačkog Petrovca

Seminar obiluje praktičnim primerima i odgovora na mnoga pitanja sa kojima se vaspitači susreću u svom radu sa decom i roditeljima.
učesnici PU Savski venac iz Beograda

Način izlaganja je veoma razumljiv i zanimljiv. Pronalazimo se u mnogim situacijama koje se na seminaru obrađuju. Preporučujemo ga svim stručnim licima koja rade sa decom.
učesnici PU iz Jagodine


Prijava za seminar "Interakcija za dete"

 

Kontakt:

+381.63.77.30.417

 


 

Seminar "Dva pristupa učeniku"

 (u katalogu Ministarstva Prosvete 2011/2012 pod brojem 478)

seminar3Sadržaj edukativno-iskustvenog programa pod nazivom „Dva pristupa učeniku“ je osmišljen tako da doprinese formiranju i učvršćivanju pozitivnih karakternih osobina kod dece školskog uzrasta. Programom su obuhvaćene i konkretne tehnike kojima se to može postići.
 „Dva pristupa učeniku“ je koncipiran na inicijativu učesnika koji su prošli edukaciju programa „Interakcija za Dete“ koji su smatrali da je seminar potreban svim stručnim licima koja rade sa decom.
 Poseban značaj ovog programa se ogleda u njegovom preventivnom karakteru. Zabrinjavajući podaci koji stižu iz Ministarstva zdravlja, govore o spuštanju granica dece koja počinju da piju alkohol, na peti i šesti razred osnovne škole, i koja smatraju da su ta ponašanja normalna za taj uzrast! Ministarstva zdravlja se zato zalaže za sprovođenje edukativnih radionica i svih vidova savetovanja koja pomažu detetu da kaže „Ne“ i da se odupre iskušenjima i lošem ponašanju vršnjaka. Programom „Dva pristupa učeniku“ obuhvaćeni su načini na koje odrasli mogu pomoći detetu da formira jaku strukturu, internalizuje pravila i postavi sebi čvrste granice kojima će umeti da se odupre raznim iskušenjima koja ga prate tokom odrastanja.

Šta još program omogućuje učesnicima?

Korisnicima programa se omogućuje da:

 • ovladaju svojevrsnim “instrumentima” kojima mogu upoznati i ispratiti svoje reakcije i reakcije drugih ljudi koji su u kontaktu sa decom
 • prepoznaju (a ako žele, mogu i da promene) svoje dotadašnje načine ponašanja
 • upoznaju afirmativne načine podsticanja koji učvršćuju detetovu strukturu

seminar7Seminar se nudi kao tematska celina koja se raspoređuje po dogovoru, u dva dana. Tokom programa učesnici su u prilici da kombinuju teorijski materijal sa vežbama, demonstracijama i primerima iz prakse. Nakon obuke učesnici dobijaju Sertifikat da su pohađali seminar u trajanju od 16 radnih sati.  Program je namenjen svim stručnim lica zaposlenim u osnovnim školama. Svako izvođenje seminara se anketira i ocenjuje od strane učesnika, sa namerom da se isprati vrednost ovog programa.
Program je dobio akreditaciju od strane Ministarstva prosvete Srbije za školsku 2011/12. godinu.

 

Prijava za seminar "Dva pristupa učeniku"

 

Kontakt:

+381.63.77.30.417

 


 

Seminar "Metode za sprečavanje nepoželjnih ponašanja kod dece"

(u katalogu Ministarstva Prosvete 2011/2012 pod brojem 748)

seminar5Оvim programom se direktno podstiču poželjna ponašanja kod dece koja doprinose učvršćivanju odnosa poverenja između deteta i odraslih koji ovaj program sprovode. Indirektno se, u perspektivi ovim programom kod dece osnažuju moralna ponašanja i razvijaju njihove empatične sposobnosti.

Detetu je potrebno da nauči kako da se ponaša ali da mu se istovremeno omogući i da zna da će nakon nekih njegovih nepoželjnih ponašanja uslediti određeni disciplinski postupak, a ne kazna. U ovom programu je detaljno prikazana tehnika kojom se dete uči disciplini.

Koja je razlika između discipline i kazne?

 • Disciplina kaže: „Stani! Radi nešto drugo umesto toga.“ Kazna kaže: „Uradio si nešto jako loše, pogrešio si, i zbog toga si ti loš, nemaran, tvrdoglav…!“
 • Disciplina dete usmerava ka uspehu u narednom pokušaju. Kazna je usmerena na grešku i neuspeh.
 • Ukoliko postoji fizički bol, u pitanju je kazna.
 • Disciplina ukazuje na posledice ali ne tako oštro kao što to čini kazna.
 • Disciplina ne očekuje od deteta više nego što može na ovom uzrastu. Kazna često implicira visoka očekivanja.
 • Disciplina poučava šta je u životu dobro a šta loše. Kazna je negativna strana discipline.
 • Disciplina ukazuje na samo delo kao pogrešno. Kazna ukazuje na osobu kao pogrešnu.
 • Disciplina će verovatno biti efikasna i doneti dobar rezultat. Rezultati kazne su nepredvidivi.
 • Disciplina proizilazi iz razmišljanja, kazna iz besa.
 • Kazna je vrsta disciplinovanja pri čemu ne znate šta se od vas očekuje.
 • Ako odrasli osete želju za osvetom ili likovanjem, radi se o kazni.

 Na ovom seminaru je do sada učestvovalo više od 1500 partcipanata.
 Program “Metode za sprečavanje nepoželjnih ponašanja kod dece” akreditovan je od strane Ministarstva prosvete Srbije za školsku 2011/12. godinu.

 

Prijava za seminar "Metode sprečavanja nepoželjnih ponašanja kod dece"

 

Kontakt:

+381.63.77.30.417

 

 


Seminar "Metoda Empatije u radu sa pacijentima i njihovim porodicama"

Seminar pod nazivom Metoda empatije u radu sa pacijentima i njihovim porodicama, je seminar akreditovan od Ministarstva zdravlja koji se sprovodi sa zdravstvenim radnicima.

empatija2empatija1

KBC Dragiša Mišović, 30. novembar 2011.

 

Prijava za seminar "Metoda Empatije"

 Kontakt: +381.63.77.30.417

 

 

O AUTORU

oautoruPoreklo mojih ranih razmišljanja o odgovornosti roditeljstva i vaspitanja dece potiče sa poslednje godine studija psihologije, a prve, ozbiljnije korake počela sam praviti pre 18 godina, kada sam otvorila  vrtić za decu. Od tada, razvojna

Opširnije

KNJIGE

sve-sivo2

Aleksandra Jovanović Magyar je autor više knjiga koje se bave dečjom psihologijom, psihologijom odrastanja i odnosa roditelja i dece. Knjige "Zašto to radiš", “Zamke vaspitanja”, “Kako da zaustavite nepoželjna ponašanja kod dece”,

Opširnije

CENTAR

 

Centar za Podsticanje Razvoja Deteta (CPRD) je osnovan januara 2007. sa ciljem da pruži psihološku podršku razvoju dece, mladih i odraslih.

Uloga CPRD-a je da razvija kompetencije svih lica koja se bave decom i prate njihovo

Opširnije

KURSEVI

centar
PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa decom i roditeljima. Porodična Edukacija se sprovodi

Opširnije