Nalazite se ovde: CPRD Kurs jačanja EQ

Centar za podsticanje razvoja deteta

Kurs porodične edukacije

Šta je Porodična Edukacija?   Porodična Edukacija proučava razvoj deteta i podučava roditelje/porodice o razvojnim karakteristikama i promenama koje prate dete tokom odrastanja. PO...

Škola emocionalnih veština

Škola emocionalnih veština za decu od 5 do 10 godina. Ciljevi su nam da:  - osnažimo samopouzdanje deteta - poboljšamo školski uspeh - naučimo dete kako da reši konflikt sa v...

Kurs jačanja EQ

U okviru CPRD-a se sa decom sprovode aktivnosti u kojima se razvijaju njihove emocionalne kompetencije sa ciljem da se osnaži EQ deteta. Šta to znači? Dete može realizovati svoje ra...

Akreditovani seminari

 Uticaj vaspitanja na razvoj emocionalnih kompetenci Dete može realizovati svoje razvojne potencijale kada zna kako da uspešno održava svoju pažnju i upravlja osećanjima besa, stida ...

Porodična edukacija u praksi

PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa ...

Program za roditelje

"Program za roditelje" kao poseban program u okviru Porodične Edukacije                  organizuje se (po ...

 • Kurs porodične edukacije

 • Škola emocionalnih veština

 • Kurs jačanja EQ

 • Akreditovani seminari

 • Porodična edukacija u praksi

 • Program za roditelje

Kurs jačanja EQ


U okviru CPRD-a se sa decom sprovode aktivnosti u kojima se razvijaju njihove emocionalne kompetencije sa ciljem da se osnaži EQ deteta.


Šta to znači?


Dete može realizovati svoje razvojne potencijale i imati dobar školski uspeh kada zna kako da uspešno održava svoju pažnju i upravlja osećanjima besa, stida i straha koji su svojstveni za njegov kalendarski uzrast.

 

U CPRD-u stručni tim podučava Vaše dete strategijama upravljanja osećanja koje mu mogu pomoći da:

 1. bude uspešnije u školi i postigne bolji školski uspeh
 2. bude prihvaćeno u grupi/razredu
 3. lakše prevazilazi emocionalne uspone i padove
 4. ređe oboljeva od virusnih infekcija

 

KURS osnaživanja EQ je namenjen svim osobama koje žele da unaprede svoje emocionalne veštine i pomognu detetu da upravlja svojim osećanjima. U tom pravcu, cilj kursa je da učesnicima približi pojmovno značenje emocionalne kompetencije i ukaže na njene pedagoške implikacije. Kurs se sastoji iz tri dela (koja se realizuju u tri dana).

Prvi deo se bavi prikazom teorijskih modela i naučnih istraživanja koja su sprovedena u domenu proučavanja emocija, sa naglaskom na njihove praktične rezultate.

U drugom delu kursa su osmišljene pedagoške intervencije koje mogu koristiti stručnim licima za rad sa decom od 3,5 do 16 godina. Kurs je koncipiran sa idejom da prikaže kako se ishodi naučnih otkrića rezimiranih u prvom, teorijskom delu, mogu primeniti u svakodnevnnom radu sa decom.

Treči deo kursa je ispraćen praktičnim primerima i radnim materijalom u vidu kartica na kom su ilustrovana osećanja. Na kartama osećanja data su verbalna, fizička i kreativna uputstva za roditelje, vaspitače/učitelje, psihologe/pedagoge, koja mogu pomoći detetu da prepozna, prihvati i razume svoja osećanja, i nauči kako da se sa njima izbori.

Opšti cilj emocionalnog podučavanja može se svesti na podsticanje deteta:

 1. da razmišlja o svojim osećanjima,
 2. da ih povezuje sa svojim ponašanjima, i
 3. da zna načine na koje može da upravlja svojim osećanjima.

Specifični cilj bi se sveo na podučavanje deteta veštinama copinga, odn. strategijama prevladavanja, koje su od posebnog značaja kada su deca:

 1. u sukobu,
 2. nestrpljiva,
 3. frustrirana.

Edukativne igre koje su predložene u kartama, dete radi uz nadzor i pomoć odraslih, bez obzira da li to čini u porodcici, vrtiću, školi ili nekoj drugoj instituciji.
Korist od radnog materijala koji se dobija u okviru kursa za osnaživanje EQ je veća kada se predložene tehnike što češće ponavljaju. Nekoliko ponavljanja verovatno neće implicirati značajnije promene u detetovom ponašanju, ali ukoliko se aktivnosti često ponavljaju, dete će vremenom uspeti da razvije veštine i da ih uspešo prenese i u stvarni život.

 

Prikaz jednog dela radnog materijala koji se koristi u okviru kursa za osnaživanje EQ:

Copy-of-dete 300 Copy-of-dete 400 dete 100 dete 500

 

Kurs osnaživanja EQ se organizuje u svim gradovima u kojima se prijavi dovoljan broj zainteresovanih učesnika.

Drugi su rekli o kursu EQ:


Draga Aleksandra,
htela bih da Vam ukratko opišem svoje iskustvo sa radnim materijalom koji sam dobila na kursu Osnaživanje emocionalne kompetencije koji sam pohadjala kod Vas, a koji se odnosi na rad sa osećanjima kod dece na mlađem uzrastu. Već jedno duže vreme radim sa roditeljima mldb. Sare, stare 3;06 godina, koji su razvedeni i imaju komunikaciju u kojoj ne postoji jasna granica između roditelja mldb. Sare i sada već bivših partnera. Oba roditelja navode da je aktuelan problem što devojčica pokazuje otpor kada otac dođe po nju na kontakt, ali ne kada ugleda oca, već kada treba sa njim da sedne u auto.Roditelji su izlistali sve načine na koji su pokušali dete da privole na kontakt. Na kraju je dogovoreno da majka dovede dete na razgovor u Centar za socijalni rad. Na zakazani razgovor su došle u dogovoreno vreme. Devojčica je negovana i lepa, duge kovrdžave kosice i svetlih očiju. lako stupa u komunikaciju sa nepoznatim odraslim osobama /razgovor smo vodile M.M. i ja/ i bez negodovanja je ostala sama sa nama. Sa Sarom je rađen Test anksioznosti, opšti utisak je da ga nije dobro razumela i da joj je bio nejasan. Međutim kada smo počele da pričamo o osećanjima /tuga, radost i ljutnja- jer je majka naveda da dete histeriše kad treba da ide kod oca/ i da uključujemo i Vaše karte sa osećanjima, i to na način tako što pokažemo određenu karticu i pitamo dete: '' Da li se Sara ovako oseća kada je ljuta?'', devojčica bi odgovarala sa NE, sve dok ne bi došli do kartice sa besom. Isto je bilo i sa druga dva osećanja. Pomoću kartica smo ustanovili da dete nema averzivnih osećanja u odnosu na oca, a uz smo stekli utisak da se dobro i zabavila dok smo se bavili prepoznavanjem osećanja na karticama. O dobijenim podacima smo obavetili majku. Posle nekoliko dana igrom slučaja videla sam Saru sa tatom kako šetaju gradom, uz to Sara je držala tatu za ruku.
Još uvek se sa kartama osećanja upoznajem i koristim svaku moguću situaciju da ih isprobam i uvek se iznenadim kako ih deca lako prihvataju i kako na brz način dobijem pregršt informacija o detetu, njegovim osećanjim, porodičnim odnosima...
Hvala Vam još jednom na prenesenom znanju i radnom materijalu koji nam omogućuje da se svakim danom sve više stručno razvijamo.

Tanja Samardžić, porodicni edukator

 

 

 

  


 

O AUTORU

oautoruPoreklo mojih ranih razmišljanja o odgovornosti roditeljstva i vaspitanja dece potiče sa poslednje godine studija psihologije, a prve, ozbiljnije korake počela sam praviti pre 18 godina, kada sam otvorila  vrtić za decu. Od tada, razvojna

Opširnije

KNJIGE

sve-sivo2

Aleksandra Jovanović Magyar je autor više knjiga koje se bave dečjom psihologijom, psihologijom odrastanja i odnosa roditelja i dece. Knjige "Zašto to radiš", “Zamke vaspitanja”, “Kako da zaustavite nepoželjna ponašanja kod dece”,

Opširnije

CENTAR

 

Centar za Podsticanje Razvoja Deteta (CPRD) je osnovan januara 2007. sa ciljem da pruži psihološku podršku razvoju dece, mladih i odraslih.

Uloga CPRD-a je da razvija kompetencije svih lica koja se bave decom i prate njihovo

Opširnije

KURSEVI

centar
PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa decom i roditeljima. Porodična Edukacija se sprovodi

Opširnije