Nalazite se ovde: CPRD O autoru

Centar za podsticanje razvoja deteta

Kurs porodične edukacije

Šta je Porodična Edukacija?   Porodična Edukacija proučava razvoj deteta i podučava roditelje/porodice o razvojnim karakteristikama i promenama koje prate dete tokom odrastanja. PO...

Škola emocionalnih veština

Škola emocionalnih veština za decu od 5 do 10 godina. Ciljevi su nam da:  - osnažimo samopouzdanje deteta - poboljšamo školski uspeh - naučimo dete kako da reši konflikt sa v...

Kurs jačanja EQ

U okviru CPRD-a se sa decom sprovode aktivnosti u kojima se razvijaju njihove emocionalne kompetencije sa ciljem da se osnaži EQ deteta. Šta to znači? Dete može realizovati svoje ra...

Akreditovani seminari

 Uticaj vaspitanja na razvoj emocionalnih kompetenci Dete može realizovati svoje razvojne potencijale kada zna kako da uspešno održava svoju pažnju i upravlja osećanjima besa, stida ...

Porodična edukacija u praksi

PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa ...

Program za roditelje

"Program za roditelje" kao poseban program u okviru Porodične Edukacije                  organizuje se (po ...

  • Kurs porodične edukacije

  • Škola emocionalnih veština

  • Kurs jačanja EQ

  • Akreditovani seminari

  • Porodična edukacija u praksi

  • Program za roditelje

O autoru

oautoruPoreklo mojih ranih razmišljanja o odgovornosti roditeljstva i vaspitanja dece potiče sa poslednje godine studija psihologije, a prve, ozbiljnije korake počela sam praviti pre 18 godina, kada sam otvorila  vrtić za decu. Od tada, razvojna psihologija postaje centralno polje mog interesovanja, koje će veremenom u potpunosti definisati moj profesionalni portret. Prvo istraživanje koje sam sprovela, bilo je usredsređeno na ispitivanje stepena psihološkog opterećenja u odnosu roditelj – dete. Rezultati istraživanja pokazuju da stresne situacije u porodici vode ka pogoršanju odnosa između roditelja i deteta, koji postaju podobno tlo za razvoj raznih oblika nepoželjnih ponašanja kod dece.

Praktično iskustvo: Prateći razvoj iste dece u periodu od treće do osamnaeste godine, pokazalo se, da se kod dece koja su imala problem u jednoj od razvojnoj fazi, pojavljuju simptomi koji se ispoljavaju i u kasnijim fazama. Ovo iskustvo je značajno uticalo, kako na moj psihoterapijski rad, tako i na prevenciju, koja je danas prvenstveno usmerena na rano otkrivanje, korigovanje i suzbijanje raznih nepoželjnih oblika ponašanja kod dece i odraslih.

Autor sam i voditelj nekoliko edukativnih programa koji su namenjeni stručnim licima i koji su akreditovani od strane Ministarstva prosvete Srbije (pogledati seminari).

O razvoju dece diskutujem sa roditeljima, individualno ili na grupnim sastancima, u zavisnosti od preferencije (pogledati program za roditelje). Sazrevenje deteta je interaktivni proces u kom se istovremeno menjaju i roditelj i dete. Upravo se u tim promenama krije odgovor na pitanje koje mi upućuju mnogi roditelji kada traže savet kako da postupe prema nekom nepoželjnom detetovom ponašanju. Koncept kojim se rukovodim u radu (i sa roditeljima, i stručnim licima) detaljno je prikazan u knjizi Zašto to radiš? koja je rezultat rekapitulacije mog dvadesetogodišnjeg psihoterapijskog rada.

Januara 2007. osnivam Centar za podsticanje razvoja deteta i odlazim na stručno usavršavanje u SAD. Od 2009 godine sprovodim program Porodične Edukacije u našoj zemlji. Član sam američke asocijacije porodičnih edukatora, član sam Društva psihologa Srbije i počasni sam član Internacionalne asocijacije za Transakcionu Analizu.
Kao pionir u polju Porodične Edukacije na našem prostoru, koncipirala sam prvi udžbenik i standardizovala radni materijal za polaznike  kursa Porodične Edukacije (pogledati kurs Porodična edukacija) koji je dobio recenziju od strane Društva psihologa Srbije. Učesnik sam u brojnim radio i TV emisijama na temu vaspitanja i autor sam više od pedeset novinskih članaka koji se popularno bave temama emocionalnog i kognitivnog razvoja deteta. Oblast mog sadašnjeg profesionalnog interesovanja usmerena je ka primarnoj prevenciji i razvojnoj psihologiji koji sam na popularan način obradila u svojim knjigama -  Zamke vaspitanja, Kako da zaustavite nepoželjna ponašanja kod dece, Pomozite detetu da upravlja svojim osećanjima (pogledati u knjige).

 

O AUTORU

oautoruPoreklo mojih ranih razmišljanja o odgovornosti roditeljstva i vaspitanja dece potiče sa poslednje godine studija psihologije, a prve, ozbiljnije korake počela sam praviti pre 18 godina, kada sam otvorila  vrtić za decu. Od tada, razvojna

Opširnije

KNJIGE

sve-sivo2

Aleksandra Jovanović Magyar je autor više knjiga koje se bave dečjom psihologijom, psihologijom odrastanja i odnosa roditelja i dece. Knjige "Zašto to radiš", “Zamke vaspitanja”, “Kako da zaustavite nepoželjna ponašanja kod dece”,

Opširnije

CENTAR

 

Centar za Podsticanje Razvoja Deteta (CPRD) je osnovan januara 2007. sa ciljem da pruži psihološku podršku razvoju dece, mladih i odraslih.

Uloga CPRD-a je da razvija kompetencije svih lica koja se bave decom i prate njihovo

Opširnije

KURSEVI

centar
PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa decom i roditeljima. Porodična Edukacija se sprovodi

Opširnije