Nalazite se ovde: CPRD Škola emocionalnih veština

Centar za podsticanje razvoja deteta

Kurs porodične edukacije

Šta je Porodična Edukacija?   Porodična Edukacija proučava razvoj deteta i podučava roditelje/porodice o razvojnim karakteristikama i promenama koje prate dete tokom odrastanja. PO...

Škola emocionalnih veština

Škola emocionalnih veština za decu od 5 do 10 godina. Ciljevi su nam da:  - osnažimo samopouzdanje deteta - poboljšamo školski uspeh - naučimo dete kako da reši konflikt sa v...

Kurs jačanja EQ

U okviru CPRD-a se sa decom sprovode aktivnosti u kojima se razvijaju njihove emocionalne kompetencije sa ciljem da se osnaži EQ deteta. Šta to znači? Dete može realizovati svoje ra...

Akreditovani seminari

 Uticaj vaspitanja na razvoj emocionalnih kompetenci Dete može realizovati svoje razvojne potencijale kada zna kako da uspešno održava svoju pažnju i upravlja osećanjima besa, stida ...

Porodična edukacija u praksi

PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa ...

Program za roditelje

"Program za roditelje" kao poseban program u okviru Porodične Edukacije                  organizuje se (po ...

  • Kurs porodične edukacije

  • Škola emocionalnih veština

  • Kurs jačanja EQ

  • Akreditovani seminari

  • Porodična edukacija u praksi

  • Program za roditelje

Škola emocionalnih veština

Škola emocionalnih veština za decu od 5 do 10 godina.
Ciljevi su nam da:
 - osnažimo samopouzdanje deteta
- poboljšamo školski uspeh
- naučimo dete kako da reši konflikt sa vršnjacima na produktivan način
- bude bolji drug.
Škola emocionalnih veština se organizuje u Novom Sadu, Beogradu, Čačku, Bačkoj Topoli, Bačkoj Palanci i Pančevu.

Škola emocionalnih veština po gradovima:

Novi Sad Bačka Palanka Bačka Topola  


Treneri emocionalnih veština u Novom Sadu su:

Dijana

Dijana Stanišić
master pedagog. trener emocionalne pismenosti

Kompetentna za vodjenje radionica sa decom na uzrastu od 5 do 10 godina.

Aktivista je humanitarne organizacije "Osmeh na dar" koja pomaže socijalno ugroženoj deci širom Srbije i Kosova.
 

Igor

Igor Popov
diplomirani psiholog


trener emocionalnih veština, pod supervizijom dr Aleksandre Jovanović Madjar

stručne kompetencije u oblasti organizovanja vršnjačkih edukacija i organizovanja i vođenja psihoedukativnih radionica za decu od 6 do 10 godina.

Dragana

Dragana Jovanović
vaspitač i porodični edukator

trener emocionalnih veština, pod supervizijom dr Aleksandre Jovanović Madjar

kompetentna za organizovanje i vodjenje radionica za decu od 5 do 7 godina

Gordana

Gordana Miškov
diplomirani filolog, prof.srpskog jezika
trener emocionalnih veština, pod supervizijom dr Aleksandre Jovanović Madjar

kompetentna za organizovanje i vodjenje radionica za decu od 5 do 10 godina

Osposobljena za rad sa decom školskog uzrasta u pravcu podrške u učenju, lakšeg savladavanja školskog gradiva i postizanja boljeg školskog uspeha.


Treneri emocionalnih veština u Bačkoj Palanci su:

Ljubica

Ljubica Subić
Vaspitač

trener emocionalnih veština, pod supervizijom dr Aleksandre Jovanović Magyar

kompetntna za organizovanje i vodjenje radionica sa decom od 5 do 7 godina


Lidija

Lidija Tomanović
Profesor razredne nastave

trener emocionalnih veština, pod supervizijom dr Aleksandre Jovanović Magyar

kompetentna za organizovanje i vodjenje radionica sa decom od 7 do 10 godina


Treneri emocionalnih veština u Bačkoj Topoli su:

Boglarka

Boglarka Beer
pedagog i porodični edukator

trener emocionalne pismenosti pod supervizijom dr Aleksandre Jovanović Magyar

kompetentna za vodjenje radionica sa decom od 5 do 10 godina (na srpskom i madjarskom jeziku)


Arabela

Arabela Varga
psiholog i porodični edukator

trener emocionalne pismenosti pod supervizijom dr Aleksandre Jovanović Magyar

kompetentna za vodjenje radionica sa decom od 5 do 10 godina (na srpskom i madjarskom jeziku)

 


 

O AUTORU

oautoruPoreklo mojih ranih razmišljanja o odgovornosti roditeljstva i vaspitanja dece potiče sa poslednje godine studija psihologije, a prve, ozbiljnije korake počela sam praviti pre 18 godina, kada sam otvorila  vrtić za decu. Od tada, razvojna

Opširnije

KNJIGE

sve-sivo2

Aleksandra Jovanović Magyar je autor više knjiga koje se bave dečjom psihologijom, psihologijom odrastanja i odnosa roditelja i dece. Knjige "Zašto to radiš", “Zamke vaspitanja”, “Kako da zaustavite nepoželjna ponašanja kod dece”,

Opširnije

CENTAR

 

Centar za Podsticanje Razvoja Deteta (CPRD) je osnovan januara 2007. sa ciljem da pruži psihološku podršku razvoju dece, mladih i odraslih.

Uloga CPRD-a je da razvija kompetencije svih lica koja se bave decom i prate njihovo

Opširnije

KURSEVI

centar
PORODIČNA EDUKACIJA kao preventivni program koji se sprovodi sa stručnim licima ima za cilj sticanje veština u primeni posebnih tehnika koje su se pokazale efikasnim u dosadašnjem radu sa decom i roditeljima. Porodična Edukacija se sprovodi

Opširnije